perjantai 19.7.2019 Sari, Saara, Sara, Salla, Salli

Aina paikallinen, koillissavolainen

Kaavi ei saa korvauksia kotikuntakiistassa

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kaavin kunnan syyskuussa 2016 tekemän hakemuksen, jolla se peräsi 1,2 miljoonan euron korvauksia Kuopion kaupungilta. Samoin se hylkäsi Kuopion kaupungin tuhannen euron oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.
Hakemus koski Kaavin ja Juankosken erimielisyyksiä perusopetuksen kuntakorvauksista vuosina 2015-16. Juankosken kuntaliitoksen myötä hakemus siirtyi koskemaan Kuopion kaupunkia.
Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että vaikka Kaavin kunnan ja Juankosken kaupungin välillä ei ole 1.8.2015 lukien ollut sopimusta yhteisen perusopetuksen järjestämisestä, on Juankosken kaupunki silti oikeutettu saamaan kotikuntakorvauksen niistä kaavilaisista oppilaista, joille se on todellisuudessa antanut opetusta.
Juankosken kaupunki ja Kaavin kunta tekivät elokuussa 2007 sopimuksen yhteisen perusopetuksen järjestämisestä vuosiluokille 7–9. Kuntien välillä oli tulkintaerimielisyyksiä sopimuksen voimassaoloaikana siitä, miten yhteistyön korvaukset lasketaan. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi riidan lopullisesti vuonna 2015. Päätös ratkaisi sen, miten sopimuksen voimassaoloaikana oppilaskohtaiset tulot ja oppilaskohtaiset menot laskettiin ja kumpi maksoi tulojen ja menojen erotuksen.
Sopimuksen voimassaolo päättyi kesällä 2015. Sen jälkeen Kaavi teki sopimuksen vuosiluokkien 7–9 perusopetuksesta Tuusniemen kanssa.

Jätä kommentti

*